Ypk fan der Fear

Ypk fan der Fear – In fatsoenlik famke (1984)

Ypk fan der Fear (L. Post-Beuckens, 1906-1983) schreef tientallen Friese boeken en kreeg de Gysbert Japicxprijs in 1979. Posthuum verschijnt nu dit werk, waarin ze terugblikt op haar eerste twintig levensjaren. Ze groeit op in een boerengezin met vader, moeder en zus. Ze bezoekt de christelijke school in een naburig dorp, vijf kwartier lopen. Als ze na de mulo op de kweekschool zit, schrijft ze haar eerste Friese schetsen. Ze vindt al gauw een baan als onderwijzeres, gaat op Friese les en heeft belangstelling voor de Friese beweging. Als haar vriendin overlijdt, beseft ze dat haar meisjestijd voorbij is. Diverse figuren uit boeken van Ypk fan der Fear blijken gebaseerd te zijn op personen uit haar jeugd. Daarom is dit niet altijd boeiende boek in ieder geval interessant voor de vele liefhebbers en kenners van het werk van deze schrijfster.