Wibren Altena

Wibren Altena – De laitsjende wierheid. Komplete samling fan syn neilitten humoristyske stikeldichten en oare fersen besoarge en fan in neiwurd foarsjoen troch D.A. Tamminga.

Een baantje tegen een hongerloon noopte Wibren Altena (1917-1987) tot het zoeken naar bijverdienste. Die vond hij in het maken en voordragen van berijmde Friese satires, waarmee hij vooral na de Tweede Wereldoorlog succes had. In 1956 stopte hij daarmee na verhuizing naar Barendrecht. Tamminga vermeldt dit alles in zijn nawoord, dat kort en informatief is en waarin hij ook de keuze van de stukken verantwoordt. Het werk van Altena is hier verdeeld in vier genres: ‘grappige verhalen’ met o.a. ‘De ballade fan Longerhou’; ‘bonte dierenwereld’ met ‘De hazze’ naar het voorbeeld van De Schoolmeester; ‘beelden uit het leven’, waaronder ‘De kollektant’; ‘uit ernst’ met een ‘In memoriam Pater Dr. Titus Brandsma. Deze uitgave maakt het vaak niet eerder gepubliceerde werk van Altena terecht toegankelijk voor een breed, nieuw publiek, dat het wel zonder de veel geroemde voordrachtskunst van de dichter moet stellen. Dat laatste is jammer, maar er blijft genoeg te genieten over.