Volksverhalen

wynstrakweadewiifMindert Wijnstra – It kweade wiif fan Hylpen In ferhaletocht troch Fryslân oan ‘e hân fan sechstich folksferhalen, samle bewurke en fan oantekens foarsjoen troch – . Mei yllustraasjes fan Babs Wijnstra (1997)

Wijnstra (1945) gaat regelmatig met groepen op de fiets door Friesland en vertelt dan oude volksverhalen die zich op bepaalde plaatsen hebben afgespeeld. In dit boek heeft hij zestig van deze verhalen verzameld, in lengte variërend van een kwart tot viereneenhalve bladzij. In een kort woord vooraf legt de schrijver uit waarom hij deze ‘locatieverhalen’ verzameld heeft. Achterin staan behalve een inhoudsopgave en een register van plaatsnamen aantekeningen. Daarin worden bij elk verhaal toelichtingen en een verantwoording van de bronnen gegeven. Met de illustraties van Babs Wijnstra erbij is dit boek een mooie, nuttige uitgave, zelfs al is een aantal verhalen (nog) overbekend, zoals dat over het vrouwtje van Stavoren of Grote Rodger van het Rode Klif. Andere zijn wat minder bekend, zoals dat over de spookmolen bij Akkrum of dat over de Galgesloot. Van alle verhalen is nog iets op de desbetreffende plaats terug te vinden; soms een beeldhouwwerk (Rixt van het Oerd), soms een gevelsteen (De kwade vrouw van Hindeloopen, waaraan de bundel zijn titel ontleent en die op het omslag afgebeeld is), soms alleen een naam van een boerderij, vuurtoren, water of een stukje land.