Veenbaasdiscussie

dynamyskediskusjeHarmen Wind (bes.) – In dynamyske diskusje  Reaksjes op it literatuerkrityske wurk fan Jabik Veenbaas (2003)

In deze bundel staan reacties op de essays van Jabik Veenbaas in De lêzer is in duvel (2003). Sommige reacties zijn uitgesproken op een symposium naar aanleiding van de essaybundel, andere zijn tijdschriftartikelen. Veenbaas riep de discussie nadrukkelijk op en in de meeste reacties wordt hij behoorlijk aangevallen. Niet altijd gebeurt dat subtiel; de stukken van S.H.P. de Jong zijn ongenuanceerde scheldkritieken, die de waarde van deze bundel wel wat omlaag halen. Ook de inleiding van Harmen Wind is niet sterk. Gelukkig staan er genoeg waardevolle reacties in die de titel van de bundel rechtvaardigen. De door Veenbaas besproken en min of meer aangevallen schrijvers Riemersma en De Haan dienen Veenbaas aardig van repliek. Maar ook A. Soepboer en J. Bilker gaan kritisch en serieus in op een aantal aspecten van Veenbaas’ essaybundel. Bilker bijvoorbeeld is enthousiast over het feit dat er een bundel Friese essays over de Friese literatuur verschenen is, maar vindt bepaalde uitspraken van Veenbaas wel wat driest. De Friese-literatuurminnaar kan blij zijn met deze literaire polemiek.