Tsjisse Hettema

Tsjisse Hettema – It eachwyt fan de simpele rider (1999)

Een gedeelte van de gedichten uit deze debuutbundel is eerder gepubliceerd in het Friese literaire tijdschrift Hjir (van 1994 tot 1998). De 31 gedichten zijn verdeeld over drie afdelingen. Vooral in de eerste delen zijn er af en toe overdadig veel beelden, die niet altijd even helder overkomen. Soms bekruipt de lezer het gevoel dat de dichter voor tamelijk simpele mededelingen wel erg veel overhoop haalt. Want waar schrijft hij over? Bijvoorbeeld dat er zoveel mislukt: de taal goed gebruiken, een gedicht te schrijven, een grote dichter te begrijpen, de ware liefde te leren. Of dat hij zoveel niet begrijpt: de geliefde niet, niet hoe je je te weer moet stellen tegen ‘de stem van het bestaan’, niet wat de eeuwigheid is. Er staan mooie gedichten in deze bundel. Vooral de laatste tien gedichten leveren mooie po√ęzie op. Daar zijn de beelden wat minder op elkaar gepropt en komen ze wel degelijk goed tot hun recht. De bundel lijkt wat onevenwichtig, maar duidelijk is dat Hettema met deze bundel laat zien dat hij als dichter een belofte inhoudt.