Tjitte Piebenga

Tjitte Piebenga – It lyk wurdt oantaast. Anatomy fan in houlik. 2e printinge (1998)

Het tweede deel van do tweede reeks ‘Fryske Klassiken’ it een roman uit 1968 van de huidige po√ęzierecensent van de Leeuwarder Courant, Tjitte Piebenga. De hoofdpersoon, een onderwijzer, begrijpt niet dat zijn huwelijk stukgelopen is. In tien hoofdstukken wordt een terugblik gegeven op dat huwelijk en is de man bezig om steeds dezelfde vraag te stellen: waarom is het misgegaan? Als lezer begrijp je dat echter wel. In de terugblikken wordt niet helemaal duidelijk waarom de man en de vrouw eigenlijk met elkaar getrouwd zijn. Bovendien gaat het in het begin van het huwelijk al meteen mis: de eerste de beste dag na het huwelijk is er al ruzie en beiden gaan al gauw met iemand anders naar bed. Het is bijna nog een wonder dat de vrouw pas na zeven jaar huwelijk weg gaat, ook al snapt de man er niets van. Het boek zit nogal ingewikkeld in elkaar, met verschillende vertelwijzen die met een verschillend lettertype aangegeven worden: typisch een voorbeeld van een ‘experimentele’ roman uit de jaren zestig. In een nawoord geeft Trinus Riemersma duidelijke informatie over schrijver en boek. Daarbij komt de structuur uitgebreid ter sprake, evenals de contemporaine ontvangst van het boek.