Tiny Mulder

mulderTiny Mulder – Tinkskrift: samle gedichten (1986)

Het is een goede gedachte geweest om na het succes van Oh in stêd, ah in lân(1983) de vorige Friese dichtbundels van de ex-recensente van het Friesch Dagblad, Tiny Mulder, in één band uit te geven. In deze verzamelbundel zijn herdrukt Oranje paraplu (1962), Viadukt (1966), Wite swan, swarte swan (1968) enOp slach fan tolven (1975). Enkele gedichten zijn geschrapt, twee toegevoegd en de spelling is gemoderniseerd. De gedichten van Tiny Mulder blijven, bij alle diepzinnigheid die erin zit bijzonder helder. De beeldspraak is soms verrassend en altijd heel raak en herkenbaar. Een enkele keer weemoedig, maar veel vaker dapper en speels, beschrijft Mulder vele aspekten van het leven. Zonder de ogen te sluiten voor problemen en verdriet ziet ze kans met behulp van heel gewone dingen het leven positief te bekijken, zelfs als bijvoorbeeld een gedicht zijn oorsprong vindt in de Tweede Wereldoorlog. Liefde en geloof doen de dichteres blijkbaar sterk in de schoenen staan en dat levert mooie poëzie op.