Teije Brattinga

Teije Brattinga – Dy ferrekte papen Documentaire dramatique (2000)

Brattinga publiceerde jaren geleden enkele Friese romans. Nu komt hij met een interessante historische roman of ‘documentaire dramatique’ zoals hij het noemt. Plaats van handeling: het dorpje Grevingeterp, eind 16e eeuw. De hervorming dringt ook in Friesland door, maar de Grevingeterpers zijn daar niet erg van gediend. De meesten blijven rooms. Ysbrant, zoon van schoolmeester Jelte, is één van de weinigen die sympathiseert met de protestanten. Hij gaat na de lagere school in Leeuwarden theologie studeren. Zijn vriend Sjoerd, zoon van een herenboer, gaat juist naar Leuven om in roomse sfeer te studeren. Als lezer volg je verschillende dorpsfiguren in hun denken, doen en laten. Je ziet de twijfel van sommigen, maar ook een soort fundamentalisme van anderen, wat uitloopt op een dramatisch eind. Maar bovenal slaagt Brattinga (die zelf theologie studeerde en zich duidelijk goed documenteerde) erin om theologische kwesties uit die tijd op een heel natuurlijke manier, vanuit de romanpersonages, naar voren te brengen. De heldere stijl draagt er ook toe bij dat dit boek lekker leest.