T. Boersma

T. Boersma – Har bern Neilitten fersen, tinzen en koarte ferhalen; mei in ynlieding fan en oardere troch E.S. de Jong (1983)

In 1980 verscheen de enige roman van de in 1981 overleden Truus Boersma. Nu is een aantal ‘nagelaten verzen, gedachten en korte verhalen’ gepubliceerd. Uit haar werk spreekt de teleurstelling over het feit dat de schrijfster geen kinderen had. Ook komt de liefde voor de natuur en het geloof in God sterk naar voren. De Friese en enkele Nederlandse gedichtjes zijn van een (te) grote eenvoud, wat de dichteres volgens het laatste versje zelf ook inzag. De drie korte verhaaltjes, twee over een teleurgestelde vrouw en één over een oude man die in een bejaardentehuis moet, zijn wel erg sentimenteel. E. S. de Jong die het boekje inleidt, geeft de schrijfster een bescheiden, maar mijns inziens nog te hoge plaats in de Friese literatuur. Het boekje ziet er fraai verzorgd uit.