Sybe Krol

Sybe Krol – Korrektyf (1983)

krolsybe-korrektyfDe gedichten uit de tweede bundel van deze dichter (in 1978 verscheen Fossyl fan fjûr) gaan vaak over vervreemding en eenzaamheid. In veel gedichten uit de dichter zijn verlangen naar contact, geluk of een of ander houvast. Zo ook in een van de twee gedichten met een traditionele vorm, het sonnet ‘Ik gong nei bûten om de loft te sjen’. In het achtdelige gedicht ‘Twillingen’, waarvan ook een Deense versie is opgenomen, is de dichter blij omdat hij samen met zijn tweelingbroer kan spelen en gelukkig zijn. In het laatste, eveneens achtdelige ‘Brek’ is de dichter na de breuk met de tweelingbroer weer alleen. Onmacht en aftakeling komen in de plaats van gevoelens van warmte. De wereld wordt steeds onbegrijpelijker en de dichter blijft ontredderd achter. Op het omslag van de mooi sober uitgegeven bundel staat het laatste gedicht van de bundel afgedrukt.