Stichting It Fryske Boek

J. van der Goot – Fyftich jier foar it Fryske boek yn ’t spier (1984)

In dit boek wordt de geschiedenis van de Stichting It Fryske Boek (Het Friese Boek) beschreven. Deze stichting is opgericht in 1934 door Friese verenigingen en uitgevers, met het doel de verspreiding van het Friese boek te bevorderen. De oprichting wordt beschreven in het eerste hoofdstuk. De eerstvolgende hoofdstukken gaan over veranderingen in de stichting, over de bestuursraad, de afgevaardigden, de bestuurders, over de verhouding met de boekhandels, uitgevers, drukkers etc. Ook zijn er hoofdstukken waarin de diverse activiteiten van de stichting behandeld worden. Daaronder de mislukte poging voor een Friese boekencentrale en het realiseren van een Friese boekenweek. Vanaf 1972 wordt niet meer van een boekenweek gesproken, omdat sinds dat jaar de befaamde ‘sutelaksje’ (het venten met Friese boeken) zich in een groot deel van de maanden september en oktober afspeelt. Ondanks de foto’s en de aardige informatie is het niet echt een aanlokkelijk boek geworden. Daarvoor is wat het te saai geschreven.