Sjoerd Palstra

Sjoerd Palstra – Tinhûdich jier (1987)

In deze tweede dichtbundel van Sjoerd Palstra vinden we veelal dezelfde thema’s als in zijn eerste. Ook nu besluit de dichter met een aantal vakantie-indrukken, staan er een paar gedichten in over de kerk, komt de natuur regelmatig ter sprake en voelt de dichter zich weer heel melancholiek over de vergankelijkheid van het leven. Niets nieuws en bovendien is de zeggingskracht van de gedichten vaak minder dan die van de eerste bundel. Sommige gedichten doen nogal opgeblazen aan, doordat de woorden van één of twee zinnen over te veel dichtregels zijn uitgespreid, bijvoorbeeld in ‘Omslach’:

It kanteljen
fan de tiid
wurdt jin
nea dúdliker
as nei in droege hjerst.

Soms vind ik de korte versregels zelfs erg lelijk, zoals in ‘Winter’:

Iensume reager
wjukken
leadblau
oer it tichtferzen
lân
tilt,
nei
it lije maitiidswetter.”

Volgens de achterflap wordt in de gedichten de gevoeligheid van de dichter tot uiting gebracht. Dat klopt wel: jammer alleen dat het met zo weinig poëtisch gevoel gebeurt.

Sjoerd Palstra – It seisde libben (1985)

Het eerste gedicht van deze debuutbundel heet als de bundel: ‘It seisde libben’. Daarin geeft de dichter aan dat hij, na zijn pensionering als onderwijzer, in zijn zesde levensfase, de eerste eindtijd, aangekomen is, net als de kat op het omslag (van Pieter Krijthe). Na het openingsgedicht volgen 44 gedichten en gedichtjes, verdeeld over vijf afdelingen. De grootste afdeling is ‘Lytsfront’ met gedichten over de plaats van de dichter in het leven. In de tweede afdeling staan gedichten over oorlog en vrede en over leven en dood, in de derde. ‘De tsjerke?’ drie gedichten over God en de kerk. Verschillende dagen (zoals 1 januari) en seizoenen worden dichterlijk beschreven in ‘Tiden bringe tiden’, terwijl in de laatste afdeling vakantie-indrukken genoteerd staan. Niet elk gedicht is even rijk van inhoud of dichterlijke uitdrukking. Maar vooral in de eerste twee afdelingen staan gedichten die wat te zeggen hebben en dat ook op een poëtisch aansprekende manier doen.