Sint Brandaan yn fjouwerfâld

Sint Brandaan yn fjouwerfâld. Oersetting troch Eibert van der Veen en Klaas Bruinsma. (2012)

Zonder dat de uitgever daarvan rept, had dit boek blijkbaar al in 1994 moeten verschijnen, bij het vierhonderdjarig bestaan van de Terschellingse vuurtoren de Brandaris. Die naam is mogelijk afgeleid van de Ierse heilige uit de 6e eeuw Sint Brandaan van Clonfert. Het bekendst bij ons is Brandaan door het 12e-eeuwse Middelnederlandse gedicht van bijna 2300 regels over zijn wonderbaarlijke zeereis. Klaas Bruinsma vertaalde dat gedicht in 1994 al in het Fries. De oorsprong van de Brandaanlegende ligt waarschijnlijk in de tiende eeuw, mogelijk al eerder. De door Carl Selmer in 1959 uitgeven Latijnse editie van het verhaal, is ook al in 1994 in het Fries vertaald door Eibert van der Veen. De laatste vertaalde ook een uit diverse Latijnse bronnen samengesteld verhaal over het leven van ‘de heilige Brendan van Clonfert’ van Paulus Grosjean uit 1930 plus het Latijnse gebed van Brandaan uit de Acta Sancti Brendani van Patrick F. Moran. Deze vier vertalingen zijn nu samengebracht in één uitgave, waardoor het meest oorspronkelijke wat er over deze heilige bekend is, in het Fries te lezen is.