Simke Kloosterman

kloostermanSimke Kloosterman – It jubeljier (4e printinge, 1994; Fryske klassiken nr. 10)

Simke Kloosterman (1876-1938) schreef in het Fries een dichtbundel, verhalen voor kinderen en enkele novellen en (historische) romans. De historische roman It jubeljier (1927) is nu opnieuw uitgegeven in de reeks ‘Fryske klassiken’.

Het is de geschiedenis van een aantal mensen in Friesland vanaf 1787 tot het eind van de Franse bezetting in 1813. Een van de hoofdpersonen is Ripperda, een edelman uit Leeuwarden, die het land moet verlaten omdat hij oranjegezind is. Tegen het einde van de Franse tijd komt hij weer terug en trouwt met zijn grote liefde, de weduwe van de patriot Fan Rhee. Behalve in het Leeuwarder milieu speelt een deel van het verhaal zich af in de Friese Wouden.

In het nawoord bij deze herdruk herhaalt Ph.H. Breuker wat de kritiek altijd van het boek gezegd heeft: dat het boek boeit door zijn opzet en de (natuur)beschrijvingen, maar dat de historische voorstelling niet altijd juist is, dat de al te duidelijke voorkeur voor de Oranjepartij de dramatische spanning in de weg staat en dat de karaktertekening niet over­tuigend is. 0ok geeft hij kort informatie over de schrijfster en het ontstaan van dit boek.