Pyt Idzinga

Pyt Idzinga – In string fan koweblommen In kar út syn ferzen, gearstald, ynlaat en omstavere troch Inne Heerma e.a. (1983)

De Friese volksdichter Pyt Idzinga (1911-1979) uit Iens, aanvankelijk timmerman, leefde na de oorlog heel sobertjes van zijn gedichten, lezingen en werk voor diverse kranten. Er is nu een keuze uit zijn gedichten verschenen. De bloemlezing laat zien dat Idzinga een voortreffelijk volksdichter was. Dichttechnisch was hij zeer vaardig en zijn gedichten zijn, zoals bij een volksdichter hoort, vlot te lezen. De gedichten gaan over bekende onderwerpen als natuur, boerenbedrijf, de P.C. en de elfstedentocht. Maar ook Pieter Jelles Troelstra en ‘geld maakt niet gelukkig’ vinden we terug. Fraaie foto’s van Douwe Veenstra begeleiden enkele gedichten. Inne Heerma beschrijft kort het leven, Freark Dam het werk van Idzinga. Met Douwe Willemsma zorgden ze tevens voor de keuze en de herspelling van de gedichten en voor de uitgave van de bundel. De gevlochten madeliefjes (koweblommen) op het omslag van Christine van der Heide completeren de verzorgdheid van deze mooi uitgevoerde bundel.