Piter Yedema

Piter Yedema – Manneboete Sonnetten (1991)

In eerdere bundels, met villanellen en rondelen, heeft Yedema laten zien dat hij raad weet met vaste vormen. Dat is in deze bundel sonnetten ook weer duidelijk. De bundel is opgebouwd uit twee sonnettenkransen plus zeven vertalingen van Shakespeare. Een sonnettenkrans bestaat uit vijftien sonnetten. De laatste regel van elk sonnet is de beginregel van het volgende en het laatste sonnet is opgebouwd uit de veertien beginregels van de voorgaande. Uitgangspunt (en laatste gedicht) van de eerste krans is een sonnet van Douwe Kalma (1896-1953), de belangrijkste schrijver van de Jongfriese Beweging. Yedema weet de retorische toon in diens werk ironisch, soms zelfs sarcastisch te pasticheren, wat deze sonnettenkrans zeer aantrekkelijk maakt. De tweede krans, met als basis jeugdherinneringen, is zwaarder, doet ook iets gekunstelder aan dan de eerste. In de Shakespeare-vertalingen blijft Yedema dicht bij het origineel, al gaat dat in een enkel geval een tikje ten koste van het levendige Fries dat hij over het algemeen weet te hanteren. Een geslaagde bundel.