Paulus Akkerman

akkermanfrearkjabiksPaulus Akkerman –It Freark Jabiks folk. 1994 (Fryske Klassiken nr. 11) 1e dr. 1946

Dit 11e deel in de reeks ‘Fryske Klassiken’, de eerste onder eigen naam gepubliceerde roman van de volksschrijver Paulus Akkerman (1908-1982), werd net als zijn later verschenen werk bij verschijning in 1946 door de (literaire) critici terecht gekenschetst als oppervlakkig realistisch. De hoofdpersonen in dit vlot leesbare boek, de kinderen van de schipper Freark Jabiks missen psychologische diepgang, maar de dagelijkse gang van zaken wordt knap beschreven. Na de dood van vader gaat de oudste zuster Frearkje meevaren op het schip van broer Teade. Als deze trouwt, wordt ze huishoudster bij haar oudste broer Andele die uit Amerika teruggekomen is en brugwachter wordt. De jongste zus Durkje is getrouwd met Auke, die vooral probeert om via de erfenis en via leningen van zijn schoonfamilie zoveel geld te krijgen dat hij een eigen boerderijtje kan kopen.