Marten Sikkema

sikkemaferrifleMarten Sikkema – De wrâld wol ferrifele wurde (1998)

Marten Sikkema (pseudoniem van G.A. Gezelle Meerburg) schrijft al meer dan vijftig jaar poëzie en korte verhalen. Hij kreeg in 1961 de Gysbert Japicxprijs voor met name zijn poëzie. Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag zijn de beste korte verhalen, 32 stuks, bij elkaar gebracht. De meeste verhalen stonden eerder in literaire tijdschriften, waaronder het allereerst gepubliceerde verhaal ‘Pin en pistoal’ uit de Tsjerne van 1946, of in één van de vier gepubliceerde verhalenbundels als De slach forlern (1954) en Nei slutingstiid (1996). Zes verhalen werden nooit eerder gepubliceerd. Het titelverhaal, midden in de bundel, heeft een grappige anekdote als uitgangspunt. Een soort kwakzalver heeft boven zijn bureau een van een tevreden klant gekregen spreuk hangen ‘mundus vult decipi’, wat volgens hem zoiets als ‘uit dankbaarheid’ betekent. Zo zijn er wel meer humoristische verhalen. Een ander genre bestaat uit verhalen waarin iets geheimzinnigs, soms zelfs wat spookachtigs gebeurt, zoals in ‘Gekke Gerryt’. Het laatste verhaal, ‘Mislearre ûntdekkingsreis’, is of een spookverhaal, of een koortsdroom. Daarnaast zijn er enkele verhalen met de oorlog als achtergrond, zoals ‘De pion’. Al met al een bundel goed leesbare verhalen.