Klaas Rusticus

rusticusKlaas Rusticus – De brimstige ingel Ferhalen (2013)

Klaas Rusticus (1942) was onder andere tv- en theaterregisseur, publiceerde in 2010 een Nederlandstalige roman (met Simen de Jong) en debuteert nu met Friese verhalen. Het eerste verhaal heeft een wat gehaaste toon, met korte zinnen die telkens op een nieuwe regel beginnen, maar meestal lezen de verhalen lekker vlot weg. In het eerste deel lijkt er nog niet veel lijn in te zitten met een verhaal dat begint in Albanië en eindigt in Keulen, een scheppingsverhaal, een stuk over een Tsjechisch concentratiekamp en tot slot een gedicht. Deel 2 (‘De Snitser tiid’), het omvangrijkste deel, is veel transparanter: acht verhalen over de jeugd van de ik-figuur in een traditioneel protestants milieu in Sneek, chronologisch gerangschikt, van 1949 als de ik-figuur zich als zevenjarig jongetje onder andere afvraagt wat het betekent dat de dieren door God onderhorig aan de mens gesteld zijn, tot eind 1962 als de ik-figuur herkeuring voor militaire dienst aangevraagd heeft.

De auteur weet vaardig dialogen te noteren, soms ook deels in het Stadsfries dat oma (in de familie ‘Omoe’ en dus niet ‘beppe’ genoemd) en de tantes spreken. In het laatste deel staan verhalen over het maken van opnamen in het buitenland, met name in (voormalig) Oostbloklanden. Met foto’s en tekeningen, bijvoorbeeld van de auteur als tienjarig jongetje, maar vooral van plekken die voorkomen in de verhalen, zoals een station in Estland of het woonhuis in Sneek. Wel is het erg jammer dat na één keer lezen de helft van de bladzijden uit het boek valt, reden te meer om dergelijke boeken ook als e-boek uit te geven, maar dat vragen is in Friesland als roepen in de woestijn.