Klaas Jansma

Klaas Jansma – De slach om Transkei Herdruk. (1999) 1e printinge KFFB, 1999

De 3e roman van Klaas Jansma (geb. 1949) is een moderne streekroman die zich afspeelt in een Friese boerengemeenschap. Abe Huitema woont sinds kort op de boerderij Transkei. Hij kan het niet goed vinden met buurman Hedzer Santema. Hedzer heeft ook andere problemen: zijn vrouw Jeike verlaat hem. In het boerderijtje naast dat van Santema woont Patricia Liekens, een Hollandse psychologe, die een relatie krijgt met Abe. Patricia meent dat Transkei op een kosmische plaats gelegen is en de dorpshistoricus Anders Andela wordt helemaal door haar aangestoken. De verhoudingen tussen de personen worden verhevigd door het plan van de gemeente om een deel van het gebied weer onder water te zetten en de boeren te verplichten ecologisch te werken. Het loopt allemaal op een drama uit: Transkei gaat in vlammen op. Uiteindelijk leidt de begrafenis van Anders Andela tot een loutering: de buren lijken elkaar wel weer te gaan helpen. ‘Transkei’ is een vlot geschreven, zij het enigszins voorspelbare roman, waarin moderne ontwikkelingen handig vervlochten worden met het doen en laten van de hoofdpersonages.