Joke Corporaal

corporaaljokegrimmigeerlijkJoke Corporaal – Grimmig eerlijk. Anne Wadman en het probleem van de Friese literatuur (2009)

Anne Wadman (1919-1997), één van de belangrijkste Friese schrijvers uit de tweede helft van de 20e eeuw, kreeg tweemaal de prestigieuze Gysbert Japicxprijs. Toch kraakte hij regelmatig, onder andere in dagboeken en brieven, zijn eigen werk af. Hij worstelde bovendien met een wat merkwaardige haat-liefdeverhouding met Friesland en was teleurgesteld over het Friese literaire klimaat waarin men literaire en morele oordelen zo vaak met elkaar verwarde. Die worsteling en teleurstelling staan centraal in de biografie van Wadman waarmee Joke Corporaal eind vorig jaar promoveerde. Daarin beschrijft ze de literaire ontwikkeling van Wadman tot 1963, toen zijn belangrijke en succesvolle roman ‘De smearlappen’ verscheen en Wadman paradoxaal vaststelde dat hij als schrijver mislukt was. Via Wadman en de kring waarin hij zich bewoog, geeft de auteur ook een voortreffelijk beeld van de Friese (en deels ook Nederlandse) literatuur vlak na de Tweede Wereldoorlog. De goed leesbare studie wordt gevolgd door een Friese en Engelse samenvatting, bronnenlijst, uitgebreid notenapparaat en personenregister.