Johannes Walinga

Johannes Walinga – As wie it juster Verzetsroman 1940/1945 (1989)

De schrijver noemt dit debuut een historische roman over alles wat er in de bezetting in zijn omgeving gebeurd is, hij heeft alleen de namen van de personen veranderd. In het boek is een ik-persoon, Jan, aan het woord die terugblikt op zijn leven. Hij is huisschilder en in de eerste hoofdstukken zien we dat hij wel meisjes kan krijgen, maar dat zijn liefde voor Anke niet beantwoord wordt. Dan breekt de oorlog uit. Jan raakt door Anke, die nu wel op hem verliefd blijkt te zijn, in het verzet, eerst in Amsterdam en Haarlem, later in Friesland. Het verbergen van onderduikers, overvallen op NSB’ers en Duitsers en vooral ook de spanning waaronder de jonge verzetsstrijders moesten leven, worden beschreven. Jammer dat dat gebeurt in een kraak-noch-smaak stijl, soms in een erg stijf Fries, dan weer in een stijl die bol staat van clich├ębeeldspraak. Zo worden op zich belangrijke historische gebeurtenissen op papier gezet, zonder dat het een echt boeiend verhaal wordt.