Jelle de Jong

Jelle de Jong – Yn ‘e spegel (1995)

Jelle de Jong (1933) schreef in de jaren vijftig in het geruchtmakende tijdschrift Quatrebras. Zijn bundel Ut ‘e pas verscheen in 1958. De speelsheid en de ironie van die tijd is De Jong bepaald niet kwijt. In het titelgedicht ‘Yn ‘e spegel’ van zijn neiuwe bundel probeert hij moeizaam zijn achterkant in de spiegel te zien; voor andere plekken heeft hij meer spiegels nodig en dan nog komt hij altijd een oog of een spiegel tekort. De Jong vindt inspiratie bij veel grote kunstenaars als Shelley, Baudelaire, Slauerhoff, Picasso of modekoning Jacques Fath. Als de dichter in een bos bij Parijs een foto neemt van een vrouw, komt hij via Manet uit op het fin-de-si├Ęclegevoel. Het gevoel dat het eind in zicht is, heeft ook te maken met de leeftijd van de veel bezongen vrouw, getuige titels als ‘├ólde frou’ en ‘frou fan 58 jier’. Hoogtepunten van de bundel zijn de gedichten ‘stjerrende frou’ en ‘do’; het sterven van de vrouw wordt in beide gedichten aangrijpend beschreven, zonder dat het sentimenteel wordt. Een verrassende bundel.