Jacques Brel

Jacques Brel – Brel, in Fries Douwe Heeringa sjongt Jacques Brel. De teksten, oerset út it Frânsk troch Tsjêbbe Hettinga e.a. (1982)

De Belgische zanger Jacques Brel (1929-1978) zong Franse chansons die hij zelf schreef. Zijn teksten en optredens waren vitaal, gevoelig en Brel werd wereldberoemd. In verschillende talen werden teksten van hem vertaald en veel Brel-liedjes zijn door collega’s uitgevoerd. In 1989 trad Douwe Heeringa met zijn vaste combo op met het programma ‘Brel, in Fries’. De Brel-teksten die Heeringa daarin zong, zijn nu in het gelijknamige boekje uitgegeven. Het is de eerste keer dat er teksten van Brel in het Fries in druk verschijnen. Dat die teksten ook in het Fries van kwalitatief hoog gehalte zijn, is behalve aan Brel zelf ook aan de vertalers te danken. De bekende Friese dichters Baukje Wytsma, Hylkje Goïnga, Wilco Berga, Tsjêbbe Hettinga en Jaap Duijs werkten aan de vertalingen. Jammer dat de Franse teksten er niet bij staan, maar ook zonder dat is het een genoegen de Friese versie van o.a. ‘La moribond’ (De stjerrende), ‘Le plat pays’ (It flakke lân), ‘Mathilde’ en ‘Marieke’ te lezen.