Jac. Dykstra

Jac. Dykstra – Boppe in spande rêch (1984)

In deze eerste dichtbundel brengt Dykstra 28 gedichten bij elkaar. Het zijn heel gevoelige gedichten, schijnbaar over heel gewone, alledaagse onderwerpen: over het geluk met een geliefde, een toevallige ontmoeting, de ouderdom. Over de dood van de vader gaan de laatste gedichten in de bundel. Dykstra heeft het vermogen om die zaken heel poëtisch-gevoelig weer te geven, gebruik makend van telkens heel raak gekozen beeldspraak. Ook de vormgeving van de gedichten verraadt zorg. Door het ontbreken van punten en hoofdletters moet je soms bepaalde passages een paar keer lezen om te zien hoe de zinnen in elkaar zitten, maar des te beter kan je dan als lezer genieten van deze poëzie. Dat genieten wordt bovendien bevorderd door de vier tekeningen van de dichter/tekenaar en de mooie omslagtekening.