J.P. Wiersma

J. P. Wiersma – Aldfaars grûn 3e printinge (2001)

wiersma‘Een semi-literaire, cultuur-historische roman van 80 jaar boerenleven’, zo wordt dit in 1948 verschenen boek in de Friese literatuurgeschiedenis wel raak getypeerd. Publicist J.P. Wiersma (1894-1973) schreef het in de oorlogsjaren in opdracht van zuivelfabriek Frico en begint het boek in 1860 als boerenzoon Djurre Bontjema uit de Dongeradelen trouwt met Lisck Meunstra van Gaasterland. Dit paar staat centraal in het boek dat de geschiedenis vertelt van kinderen en kleinkinderen tot 1940. Wiersma schildert vooral de redelijk boerende families van Djurre en Lisck, maar toont ook andere lagen van de bevolking, van vissersvrouwen tot dominees, en laat één van Djurres kleinzonen beheerder worden van een coöperatieve boterfabriek. Daarnaast passeren talrijke historische gebeurtenissen en vooral ook allerlei volksvermaken en gewoontes in Friesland de revue. In een toelichting achterin geeft Ph. Breuker gedegen informatie over schrijver en boek. Daarbij schuwt hij niet zowel eigen als eerder geuite kritiek op het boek te laten horen. Het boek is geïllustreerd met veel tekeningen van Cornelis Jetses.