Hoatse de Jong

jonghoatse-trudeHoatse de Jong – Trude, roman fan in hynder 4e printinge (1994)

Deel 8 in de serie Fryske Klassiken is dit veelgelezen boek (1953) van Hoatse de Jong (1884-1982). Hoofdpersoon is de merrie Trude, die gekocht wordt door boer Kuperus voor zijn dochter Eke. Knecht Hartman leert Eke met het paard omgaan. Als Kuperus merkt dat Eke en Hartman verliefd op elkaar zijn,. stuurt hij Hartman weg. In de oorlog wordt Trude door de Duitsers gevorderd maar ze ontsnapt. Via een boer in Twente wordt ze toch weer door de Duitsers naar Leeuwarden gebracht. Na de oorlog vindt Hartman haar daar toevallig en hij brengt haar naar Eke, die hem in de armen valt. De oorlogsomstandigheden (Kuperus is bijvoorbeeld een NSB’er) zouden deze streekroman interessanter kunnen maken dan het genre doorgaans is, maar De Jong is daar niet erg in geslaagd. Wel worden het paardenleven en de streken waarin het paard zich ophoudt uitvoerig beschreven en dat zal de echte streekromanliefhebber uiteraard goed bevallen. Het informatieve hoofdstuk over de schrijver en zijn werk is geschreven door Tineke Steenmeijer-Wielenga.