Hessel Miedema

Hessel Miedema – De greate wrakseling 2e pr, Nije biblioteek, 2010; 1e pr.1974

Hessel Miedema (1929, kunsthistoricus) schreef tussen 1942 en 1964 Friese gedichten en verhalen die in 1973 verzameld zijn in Op ‘e literaire toer. Krap zeven van de 181 pagina’s tekst daarin beslaat de gedichtencyclus ‘De greate wrakseling’, oorspronkelijk gepubliceerd in het literaire tijdschrift quatrebras(1964), met illustraties van Miedema zelf. Zoals de titel al aangeeft beschrijft het gedicht (nu dertien bladzijden tekst en op bijna iedere tegenoverliggende bladzij een illustratie) een grote worsteling: een beeldhouwer vecht voor vernieuwing en tegen het vastleggen in structuren of opname in een museum. De beeldhouwer realiseert zich op een gegeven moment dat het kunstwerk een ding is dat hij vergeten is stuk te slaan. Met verwijzingen naar de Bijbel, het Gilgameshepos en de I Ching, met woorden of regels in het Engels, Grieks, Frans, Nederlands en Duits, plus een ‘experimentele’ stijl in de trant van de Vijftigers en door de verrassende typografie zelfs soms onleesbare regels is het bepaald geen gemakkelijk gedicht, wel een duidelijke mijlpaal in de Friese literatuur.