Heinrich Heine

Heinrich Heine – Gedichte = Dichtwurk Oersettingen fan Fedde Schurer (1999)

De Duitse dichter Heinrich Heine (1797-1856) publiceerde in 1827 zijn beroemd geworden Buch der Lieder, een bundel sentimenteel-romantische poëzie. Ruim honderd jaar later publiceerde de Friese dichter-onderwijzer-journalist Fedde Schurer (1898-1968) in 1931 een bundel met vertalingen van een aantal van Heines gedichten. De gedichten hieruit zijn, aangevuld met vertalingen die niet in de bundel van 1931 waren opgenomen, nu opnieuw uitgegeven. De anoniem gebleven ‘uitgevers’ verantwoorden helaas nergens, welke gedichten niet uit de bundel van 1931 komen, zoals ze evenmin verantwoorden dat ze de spelling van de Friese gedichten hebben aangepast. Dat is jammer, want waarschijnlijk terecht noemt Martin van Amerongen in het (Nederlandstalige) nawoord de vertalingen van hoog niveau. Dat kan iedereen zelf beoordelen aangezien het Duitse origineel telkens op de tegenoverliggende bladzij is opgenomen. Zo kunnen we zien hoe Schurer omging met klassieke regels als “Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, / Dass ich so traurig bin;” of “Ein Jungling liebt ein Mädchen, / Die hat einen andern erwählt”. Deze uitgave maakt het mogelijk om zowel de kwaliteiten van Heine als die van Schurer weer eens te bewonderen.