Hein de Jong

Hein de Jong – Wikseljend jiertij / Wisselend seizoen (1992)

Deze dichtbundel is verdeeld in vier gedeeltes: voorjaar, zomer, herfst en winter. Elk gedeelte bestaat uit twaalf drieregelige gedichten en opent met een tekening van Chavalit Soemprungsuk. De gedichten beschrijven op haiku-achtige wijze het landschap en de natuur in de verschillende seizoenen, maar ook de menselijke stemmingen die bij bepaalde seizoenen horen. Op elke bladzij staat een Friese ’trijerigel’ en daaronder de Nederlandse vertaling. Die vertaling is meestal zeer letterlijk, slechts een enkele keer is de vertaling wat vrijer. Niet duidelijk wordt overigens waarom de dichter de ene keer voor een nogal stijve letterlijke vertaling kiest, terwijl hij een andere keer vrijer vertaalt, waar een letterlijke vertaling nog wel zo goed klinkt. Over het algemeen zijn de Friese gedichtjes net iets sprekender dan de Nederlandse versies.