H.G. van der Veen

veenHjerre Gjerrits van der Veen – De kaartlizzer: in stoarje der 19e ieu 3e printinge (1994)

In de onvolprezen Fryske Klassiken is dit een heruitgave van een opmerkelijke 19e-eeuwse novelle. In het eerste hoofdstukje wordt door een kaartlegster voorspeld dat Rouke onverwacht zal sterven en dat zijn vrouw Gatske boerin zal worden. Daarna krijgen we de voorgeschiedenis te horen: Bouke en Gatske zijn jong getrouwd, uit elkaar gegaan, weer bij elkaar Ze trekken in bij de broer van Rouke, Tsjipke, wiens vrouw is gestorven. Gatske en Tsjipke krijgen een relatie. Dan sterft Rouke, onder dubieuze omstandigheden. Dit qua structuur en karakter zeer bijzondere boek uit 1856 is volgons Anne Wadman in zijn proefschrift de eerste Friese roman Dat wordt herhaald door Riemersma, de bezorger van deze uitgave, die in een uitvoerig betoog niet alleen de positieve mening van Wadman, maar ook de negatieve mening van Miedema weergeeft, plus uiteraard een korte biografie van Van der Veen en een verantwoording van deze editie.