Grytsje Schaaf

schaafGrytsje Schaaf – Sûnder sweltsjes (2008)

Architecte/journaliste Grytsje Schaaf (1979) publiceerde enkele gedichten in literaire tijdschriften en bloemlezingen. Met nieuwe gedichten zijn deze nu opgenomen in haar debuutbundel. De vrije verzen, soms neigend naar typografische gedichten, vol opvallende en nogal synesthetische beelden zijn op zich niet nieuw of origineel, maar doen opvallend fris aan. Ze ogen speels en tegelijkertijd doordacht en goed uitgewerkt, al zijn ze bepaald niet gemakkelijk. De bundel is verdeeld in zes afdelingen. In de eerste staat onder andere een mooi liefdesgedicht, maar ook een aangrijpend gedicht over iemand in een ziekenhuisbed. In de tweede afdeling staat een boosaardig sprookjesachtig drieluik, terwijl de derde afdeling bestaat uit acht kwatrijnen. Na die wat vorm betreft enigszins beheerst aandoende kwatrijnen zijn de laatste afdelingen weer speelser qua typografie. In de laatste gedichten wordt de lezer meegenomen in een koortsachtige droomreis, die dreigend eindigt met de woorden dat ze je zullen vinden. Friesland heeft er alwéér een auteur bij die poëzieliefhebbers weet uit te dagen en te boeien.