Gerrit Damsma

damsmabeambelofteGerrit Damsma – De beam fan belofte Skiednis út de 19de ieu oer in Fryske eksodus mei de Nije Wrâld (2001)

In 1986 bezocht Damsma als journalist oud-emigranten en hun nageslacht in de Amerikaanse staat Michigan. Nu heeft hij daarvan materiaal verwerkt in deze vlot leesbare documentaire historische roman die op zeer aangename wijze een stukje geschiedenis weergeeft. In het eerste deel schildert Damsma de erbarmelijke situatie in Friesland in 1846; er is armoede, honger en werkloosheid. De jonge Geart van Dam verlaat het ouderlijk huis in Bolsward om in de Wouden bij een smid in dienst te komen. In het tweede deel emigreert Geart naar Amerika met een groep Friezen die zich in Michigan vestigt. In het grootste en laatste deel zien we hoe Geart en de andere Friezen met helemaal niets beginnen en in de loop van een paar jaar beetje bij beetje een nieuw bestaan opbouwen. In een epiloog geeft de schrijver onder andere commentaar op de rampen die de Hollands/Friese kolonie al snel troffen: kerkelijke twisten en de brand in 1871 waarbij een groot deel van het stadje Holland in vlammen opging. Tot slot volgen de bronnen, een passagierslijst van het schip dat in 1847 naar Amerika voer en twee landkaartjes.