Geart van der Zwaag

Geart van der Zwaag – Yn ’t lêst fan ‘e dagen (1983)

Dit is na Skiphok uit 1970 de tweede dichtbundel van Van der Zwaag. Van der Zwaag, werkzaam (geweest) in verschillende Friese literaire kringen, brengt hierin gedichten en versjes samen die hij in ongeveer de laatste tien jaar geschreven en her en der gepubliceerd heeft. Daaronder is het bij diverse gelegenheden (onder andere Operaesje Fers) door Van der Zwaag voorgedragen ’terapeutysk gedicht’, gebaseerd op de Autogene Training van J.H. Schultz. Naast ernstige poëzie (met als hoogtepunt aan het begin van de bundel ’triptyk’), zijn er veel grappig bedoelde gedichten. Met name in de 25 vierregelige gedichtjes (door de dichter ‘kwatrinen’ genaamd) zitten leuke woordgrapjes, al wordt het soms ook wat flauw. Ook de grafschriften zijn grappig. Het omslag ziet er aardig uit.