Geart Jonkman

Geart Jonkman – De moeting Kar út de ferhalen (1988)

Geart Jonkman (1910-1979) schreef zo’n 70 verhalen. Hier zijn 22 verhalen bijeengebracht, die eerder voor het grootste deel verschenen in verhalenbundels tussen 1954 en 1967; een enkel verhaal werd eerder in een literair tijdschrift gepubliceerd. Jonkman is in de jaren ’60 een belangrijke moderne schrijver geweest, o.a. door het gebruik van ironie, de innerlijke monoloog en een soms gecompliceerde psychologie van de hoofdpersoon. Die elementen zitten bijvoorbeeld in het prachtige liefdesverhaal ‘De residivist’ waarin we de gedachten van een oude man volgen, die net voor de zoveelste keer uit de gevangenis is ontslagen en op weg gaat naar een oude jeugdliefde. Jonkman heeft nogal wat bizarre verhalen en spookverhalen geschreven en dat genre vinden we in deze bundel terug o.a. in het zeer spannende ‘Nacht op Teakesyl’. Daarnaast staan er in deze bundel traditionele dorpsverhalen, die o.a. door de gebruikte ironie nog steeds zeer leesbaar zijn. Dat geldt overigens voor alle verhalen. De samenstellers hebben ervoor gezorgd, dat de lezer van begin tot eind geboeid blijft.