Frieslands oudheid

H. Halbertsma – Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang Bezorgd door E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij (2000)

Deze studie, over opkomst en ondergang van het rijk van de Friese koningen, ziet er met zijn notenapparaat, literatuurlijst en een register met geografische namen en persoonsnamen voorbeeldig uit. Daarnaast staan er prachtige illustraties in en het voornaamste: het boek leest voortreffelijk. De befaamde oudheidkundige Halbertsma (1920-1998) publiceerde het boek als proefschrift in 1982 in gestencilde vorm. Daarna werkte hij aan een herschreven versie voor een groter publiek. Dat werk is na zijn dood afgemaakt door de bezorgers van deze uitgave. Hoewel Halbertsma ook wel gebruik maakt van de archeologie, baseert hij zich het meest op geschreven bronnen. Het boek heeft drie delen. In het 1e deel wordt de vroeg-Romeinse tijd beschreven, met onder andere de mislukte vlootexpeditie van Germanicus. Deel 2 gaat over het zogenaamde Fresia citerior (het Friesland ten zuiden van de Rijn) in de middeleeuwen. Deel 3 beschrijft de geschiedenis van ‘Fresia ulterior’ het gedeelte ‘over de Rijn’, met het huidige Friesland. Daarin onder andere geschiedenissen van de legendarische koning Radbod en van Bonifatius.