Frederick Feikema Manfred

manfredFrederick Feikema Manfred – De griene ierde Oersetting Geart fan der Mear (2013) Ook als e-book.

De boeken van de Amerikaanse auteur met Friese wortels Frederick Feikema Manfred (1912-1994) hebben iets streekromanachtigs en spelen zich vaak af in wat hij noemde Siouxland, het grensgebied van de staten Minnesota, Iowa, South Dakota en Nebraska. Het nu in het Fries vertaalde ‘Green Earth’ (1977) is sterk autobiografisch. Deel 1 verhaalt van de eerste vrijage van de in 1909 18-jarige Ada, haar huwelijk en de geboorte in 1912 van zoon Alfred (Free), het op de auteur gelijkend hoofdpersonage dat met zijn jongere broers opgroeit in deel 2 en 3. Het boek eindigt in 1929 als moeder Ada overlijdt. Free komt behoorlijk in conflict met het veilige, maar streng-christelijke boerenmilieu waarin hij tot volwassenheid moet komen.

De auteur kan ongetwijfeld als geen ander die tijd, de omgeving en dat milieu beeldend en tot in details beschrijven, en dat is zeker ook de kracht van dit boek. Daartegenover vragen de breedsprakigheid (bijvoorbeeld in de dialogen) en de overdadige details in het beschrijven van de zeden en gewoonten van die tijd wel wat van de (moderne) lezer, ook in deze soepel leesbare Friese vertaling. Wat dat betreft heb ik bewondering voor Geart fan der Mear die de meer dan achthonderd bladzijden heeft vertaald en er een korte inleiding aan vooraf deed gaan, waarin hij het leven en werk van de auteur Manfred samenvat.