Eve Ensler

enslerEve Ensler – De Fagina Monologen Nederlandse vertaling Barbara van Kooten. Yn it Frysk oerset troch Agatha Hijlkema -Jorna (2006)

The Vagina Monologuesis een toneelstuk uit 1996 van de Amerikaanse schrijfster Eve Ensler. Het stuk, gebaseerd op interviews met talloze vrouwen, bestaat uit monologen waarin vrouwen openhartig over hun seksualiteit praten, met de vagina als uitgangspunt. In 2001 is het stuk, in de vertaling van Barbara van Kooten, in Nederland succesvol op de planken gebracht. Nu is het in het Fries vertaald en wordt het door toneelgroep Sater in het najaar van 2006 gespeeld. Er zijn een paar monologen toegevoegd, door Joke van Balen, Wieke de Haan en Margriet Jorna, waaronder het verhaal van de vrouw die geen kinderen kon krijgen. De monologen laten zich goed lezen, al is het aannemelijk dat de voordracht deze stukken nog dramatischer maakt. Ze zijn een enkele keer humoristisch, maar vaker ontroerend of schokkend door de onthutsende kwetsbaarheid van vrouwen in bepaalde situaties. Dat laatste komt naar voren in een monoloog waarin een vrouw in een oorlogssituatie verkracht is, maar ook in het verhaal waarin een volstrekt onschuldig meisje van dertien door ooms aangerand wordt. Deze Fagina Monologen zijn een krachtig pleidooi om liefdevoller met elkaar om te gaan. Niet voor niets begint het ‘Wurd foaraf’ met een motto van Adelheid Rosen, die het stuk naar Nederland haalde:

‘Liefde, haat en rouw zijn universeel.
Het is hetzelfde, overal.
Seksualiteit en erotiek zijn voor mij de vorm.
De verbinding is de inhoud.