Bloemlezingen divers

doarboekDoar Boek Seleksje fan doar.nl troch Arjan Hut en Elizabeth Hietkamp. (2006)

Dit is een selectie van wat sinds de oprichting van de website ‘Doar’ in 2003 op die site verschenen is. Doar wilde een open en vooral laagdrempelig podium zijn voor jonge Friese schrijvers (tot ongeveer 30 jaar). Deze selectie wil nadrukkelijk een doorsnee geven en dat is niet per definitie altijd het beste; er staan bijvoorbeeld een paar korte en soms weinigzeggende muziekrecensies in. Daarnaast zijn er film- en boekrecensies, interviews en vooral verhalen en gedichten. De boekrecensies zijn niet erg diepgravend, maar geven wel mooi kort een beeld van de besproken boeken, zoals dichtbundels van Cornelis van der Wal of Jelle Kaspersma en romans van Willem Schoorstra en Harmen Wind. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de interviews met onder andere Janneke Spoelstra en Tjisse Hettema. Maar misschien is Doar nog wel op zijn best als ontdekker van nieuwe talenten: verhalen van Henk Wolf en gedichten van Sito Wijngaarden, Goaitsen Andringa en niet te vergeten medeoprichter en redacteur Arjan Hut zouden niet misstaan in gevestigde literaire tijdschriften en daar duiken deze namen dan ook regelmatig op.

Farsk. Jierboek 2003 en 2004 Zie Farsk.

Driuwende saken Strikelboek (1997)

Na de ondergang van het cultureel maandblad De Strikel bracht de redactie van dat blad vorig jaar een soort jaarboekje uit onder de titel Nei slutingstiid. Driuwende saken is dat van 1997 en het staat weer vol verhalen, gedichten, tekeningen en dergelijke, vaak reagerend op de actualiteit. Jan Pieter Janzen schreef een stuk over Omrop Fryslân, ex-theaterdirecteur Roel Oostra wordt geïnterviewd. Ids Willemsma maakt zich boos over de windmolens die men bij zijn kunstwerk op de zeedijk wil plaatsen, Willem Verf overziet zijn werk in de Provinciale Staten. Jan J. Bylsma herdenkt de cartoonist Cork (Cor Hoekstra) en Piter Terpstra maakt zich bezorgd over het feit dat veel van de weinige nieuwe Friese boeken door oudere schrijvers geschreven zijn. Een aantal bekende schrijvers werkt mee met verhalen: Hylkje Goïnga, Rink van der Velde, Hylke Speerstra en Douwe Kootstra met een reisverhaal over Vietnam. Poëzie is er onder andere van Jan Dotinga en Anne Hellinga. terwijl Rients Gratama twee liedjes publiceert uit de gelegenheidmusical voor het eeuwfeest van de Kaatsbond. Zowel de artikelen als de verhalen en de gedichten lezen lekker weg, maar meer is het ook niet.