Bernard J. Fridsma

Bernard J. Fridsma – Twaklank: in mannich fersen, oarspronklik en oerset (1992)

Op zijn zesde jaar emigreerde B.J. Fridsma (geboren in 1905) naar de Verenigde Staten en daar heeft hij zich zijn hele leven ingezet als promotor van de Friese taal en literatuur. Deze bundel bestaat uit twee onderdelen: oorspronkelijk werk en vertalingen. Het oorspronkelijk werk bestaat uit achttien gedichten, bijna allemaal geschreven tussen 1921 en 1928. De gedichten getuigen van een romantische, godsdienstige instelling, maar spreken een moderne lezer nauwelijks aan. De vertalingen dateren uit een veel latere tijd, veelal uit 1989/1990. De eerste drie zijn Friese vertalingen van (onbekende) Amerikaanse dichters van religieuze po√ęzie, dan volgen zestien Engelse vertalingen van Friese dichters, van Gysbert Japicx tot Jan Kooistra. De vertalingen van de rijmende gedichten uit de 19e eeuw (Halbertsma, Troelstra) lijken hier en daar wat te wringen uit rijmdwang. De vertalingen van 20e-eeuwse gedichten, ook de rijmende van Schurer bijvoorbeeld, lezen een stuk lekkerder. Al met al een opvallende bundel.