Atze Bosch

boschatzeneilezingAtze Bosch – Neilêzing (2012)

Atze Bosch (1927-2011) debuteerde in boekvorm in 2009 met zijn dichtbundel Alles op syn tiid. Daarvoor publiceerde hij af en toe een gedicht in krant of tijdschrift, maar vooral schreef hij veel christelijke liederen of vertaalde die in het Fries. Een commissie bestaande uit Janke Feenstra, Grytsje Kingma en Bernard Smilde heeft uit het nagelaten Friese materiaal een tweede dichtbundel samengesteld. Deze bundel bevat eigen gedichten, vertalingen van vaak religieuze poëzie van onder anderen Jaap Zijlstra, Guillaume van der Graft, Muus Jacobse en Nel Benschop, en liedteksten voor oratoria van Bernard Smilde. De bundel begint met gedichten over het Friese landschap, daarna volgen gedichten over liefde en geluk, waaronder een vertaling van een gedichtje van Toon Hermans. In de volgende afdeling staan nostalgische gedichten over het boerenleven; verderop in de bundel onder andere nog gedichten over bloemen en beesten of over kerstfeest en andere religieuze gedichten. Deze bundel met eenvoudige gedichten (vergelijk Toon Hermans en Nel Benschop) eindigt met een korte biografie van de dichter en een verantwoording door de samenstellers.