Arjen Terpstra

terpstra-arjen-hearenfanfryslanArjen Terpstra – De hearen fan Fryslân. (2008)

Journalist/schrijver Pieter Terpstra (1919-2006) is onder andere bekend als de schrijver die na 1964 de detective-serie Havank voortzette. Ook schreef hij zeer veel streekromans en historische romans. In het Fries publiceerde hij die onder de naam Piter Terpstra.

Zijn zoon Arjen Terpstra is onder andere bekend als zakenman en scheepsliefhebber, maar schreef ook enkele toneelstukken, en sinds enige tijd scenario’s voor regisseur Steve de Jong. Arjen Terpstra debuteert nu als romanschrijver met een vlot geschreven historische avonturenroman die het zuidwesten van Friesland verbindt met het Amerikaanse Montana. Het landschap van beide streken wordt beeldend en romantisch, maar ook wat vluchtig beschreven, net als het hele verhaal.

Dat verhaal volgt in grote stappen Tseard en vooral zijn tweelingbroer Tsjalling van 1914 tot 1975. Soms is er een uitstapje naar de negentiende eeuw in verhalen over personages die door de geschiedenis van de broers heen zijn gevlochten. Tsjalling, de avontuurlijke van de twee, wil zijn leven lang altijd meer, altijd groter. Hij zal als 17-jarige naar Amerika om een oom te helpen, maar in zijn roekeloosheid krijgt hij een ernstig ongeluk. Zo komt de rustiger Tseard in Amerika. Tsjalling gaat pas in 1959, zes jaar na de dood van Tseard. Het verhaal zou qua thematiek (emigratie, avontuur) wel één van de verhalen kunnen zijn uit It wrede paradys (2000) waarin Hylke Speerstra emigrantenverhalen optekende. In een nawoord zegt de schrijver dat dit boek o.a. gebaseerd is op de geschiedenis van zijn eigen familie.