Anne Jousma

Anne Jousma – Sammele fersen Mei in ynlieding fan Freark Dam (1985)

Heel storend ontbreekt aan de Samfe fersen van Anne Jousma (1900-1981) een ‘verantwoording’. Belangrijke zaken zijn dan ook niet te vinden, zoals uit welke bundel de gedichten afkomstig zijn, dat de dichter zelf verantwoordelijk was voor de thematische indeling, wat het werk was van de bezorger Hoekema en dat voor deze ‘verzamelde gedichten’ een keus gemaakt is (van de zestig gedichten uit It twadde lân (1963) is slechts de helft opgenomen). Dus niet alleen uiterlijk (typeletters), ook inhoudelijk doet deze Samle fersen onder voor die van bijvoorbeeld Fedde Schurer of Obe Postma. Wel een informatieve inleiding van Freark Dam, die Jousma de dichter van een theosofische levenshouding noemt. En dan de poëzie zelf: over filosofische en religieuze onderwerpen, over Friesland in heden en verleden (Redbad), mooie vertalingen. Soms toont Jousma zich duidelijk behoudend, niet alleen door het strak vasthouden aan vaste dichtvormen, maar ook door het nogal afwijzend reageren op nieuwigheden in de afdeling ‘Tiidsangen’. De gedichten staan bovendien in de oude spelling (van voor 1980).