A. van Hijum

A. van Hijum – Yntermezzo (1984)

Deze tweede dichtbundel van A. van Hijum bestaat uit twee cycli, geschreven in 1978/1979. In de eerste cyclus gaat het over een stukgelopen relatie. De dichter probeert de emotie (dat woord komt nogal veel voor) in taal te gieten. Hij doet dat in gedichten met veel onvolledige zinnen, vaak zijn de werkwoordsvormen weggelaten. Dat geeft goed de emotie van de dichter weer, maar maakt de gedichten er niet makkelijker op. De tweede cyclus is de ‘neerslag van een gespleten vakantie’. Op reis door België vindt de dichter nergens rust en hij komt uiteindelijk tot de conclusie dat je je problemen overal mee naar toe neemt en dat de oplossing in jezelf ligt. De poëzie van Van Hijum is door de weinig vloeiende stijl en de erg persoonlijke problematiek waarschijnlijk slechts door een kleine groep lezers te genieten. Er is veel gedaan aan de vormgeving van de bundel. De vetgedrukte kleine letters zijn nogal lelijk.