Welkom

Welkom op de Friese-literatuursite van Jelle van der Meulen. Dit is de webpagina van een liefhebber van de Friese literatuur met kortere en langere besprekingen van Friese boeken. Van huis uit geen Fries maar Noord-Hollander, ben ik pas vlak voor mijn twintigste in aanraking gekomen met het Fries. Tijdens mijn studie Nederlands deed ik naast Boek- en Bibliotheekwetenschap ook Fries als bijvak; op de Universiteit van Amsterdam volgde ik enkele jaren diverse Friese colleges van professor Galama. En vooral: ik ben Fries gaan lezen en daar ben ik niet meer mee opgehouden, ook niet na mijn verhuizing naar Friesland, eind 2016.

Toen is – merkwaardigerwijs? – wel het aantal besprekingen van Friese boeken drastisch gedaald, al plaatste ik er hier zo nu en dan toch eentje. Lees meer

Meest recente besprekingen

Piter Boersma – It libben fan Fimme Lap

Redmond O’Hanlon – Reis nei it hert fan de Kongo (oersetting Martsje de Jong)

I.E. Bloem – De Freon

Bouke van der Hem – Skearing en Ynslach

Sipke de Schiffart – Salang as it libben duorret

Philippus Breuker – De keunst as útwei. De biografy fan Simke Kloosterman (1876-1938)

Bennie Huisman – Sanfirdo (2019) en Grien ljocht (2023)

Willem Schoorstra – Erfskip. De saga fan Ubba Skylding

Willem Verf – De wûndere leafde fan Emine en Einte

Liuwe H. Westra. Pionier fan it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009)

Sipke de Schiffart – In running gag om te gûlen